Rotfylling

Rotfylling

Vi har lang erfaring med rotfylling og har nytt og moderne utstyr for å utføre denne typen behandlinger.

Rotfylling (endodonti) er en odontologisk behandlingsmetode som innebærer at betent eller dødt vev i tannroten tas vekk og erstattes, vanligvis med små spesialkonstruerte guttaperkastifter. Målet for rotfyllingen er å hindre utvikling av betennelse i benet rundt tannen.

Prosess

Ofte har et hull eller en skade i en tann gått helt inn til nerven og infisert den. En annen, men mindre vanlig grunn, kan være at en tannlege har boret for langt ved et uhell.

Nerven, bindevevet og blodårene i tannen vil – ved langvarig eksponering – dø. Bakteriene koloniserer så rotkanalene og vil gradvis formere seg og nå ut til benet rundt tannen. Kroppen vil ikke selv kunne bekjempe bakteriene i rotkanalen, men må verke ut tannen. Betennelsen er potensielt svært alvorlig og vil starte med appikal periodontitt.

Verket som dannes rundt rotspissen, trenger ikke å gjøre vondt. Derfor vil tannlegen noen ganger finne tenner med behov for rotfylling før de har gitt tannpine. Betennelsen vil, om den står ubehandlet, spre seg slik at det gjør vondt langs hele kjevebenet på én side. Det vil da dannes en tannbyll.

Behandling

Rotfyllingsbehandlingen innebærer at tannlegen fjerner bløtvevet inne i tannen, spyler rent, legger inn et bakteriedrepende middel i rotkanalene, tetter de for deretter å bygge opp igjen tannkronen.

Å få rotkanalene rene krever vanligvis flere besøk. Om smertene kommer tilbake etter behandling med bakteriedrepende middel, fjernes fyllingen og rotkanalene gjøres rene på nytt. Hullet fylles da igjen på samme måte som tidligere. Man kan vente inntil fire eller fem måneder før den provisoriske fyllingen byttes ut med den nye «tannen».

Første besøk

Ved første besøk forsikrer vi oss om at området rundt tannen er bedøvet. Om noen av nervene lever, setter vi også bedøvelse.

For å sikre et rent arbeidsområde bruker tannlegen en gummiduk eller kofferdam. Kofferdammen hindrer at bakterier kommer fra munnhulen og inn i tannen. Den hindrer også at pasienten får kjemikalier eller instrumenter i svelget.

Vi bruker alltid mikroskop med kraftig lys og forstørrelse ved rotbehandlinger. Dette er et avgjørende hjelpemiddel for å kunne gjøre en så god rotfylling som mulig. Mikroskop vil redusere risikoen for misfarging og mislykkede rotfyllinger.

En apekslokator bestemmer rotens lengde, som bestemmes med en nøyaktighet på 0,5 mm.

Vi renser deretter rotkanalene mekanisk (Bio-RaCe) samt med kjemiske løsningsmidler (NaOCL, klorhexidinesprit og EDTA-c). Skyllemidlene er sterkt desinfiserende og smørende for de mekaniske filene vi bruker. Røntgenbilder tas for å kontrollere at kanalene renses riktig.

Erbium-YAG laser med PIPS-system brukes for å aggitere skyllevæsken. Rotkanalene blir så fylt med et midlertidig innlegg (CaOH2), som er svært basisk og har en desinfiserende og bløtvevsoppløsende virkning inne i rotkanalen og en helende virkning utenfor roten.

En midlertidig hvit sement sørger for at tannen blir tett. Etter en uke i til 3 måneder må pasienten tilbake for videre utrensing eller sluttfylling av kanalsystemet.

Andre besøk

Under det andre besøket bores den provisoriske fyllingen ut og byttes med en permanent rotfylling – Guttaperka. Guttaperka er basert på naturgummi og tetter rotkanalen slik at bakterier ikke lenger kan komme ned i rotkanalene, slik at en ny infeksjon ikke kan oppstå.

Medisinering

Normalt sett er det ikke vesentlige smerter etter en fullført rotfylling. Behandlingen er likevel å anse som en liten amputasjon, og det er derfor ikke unormalt å føle noe ømhet etter behandlingen.

I sjeldne tilfeller blir det oppblussing av betennelsen etter behandlingen. Det er ikke fullt ut forstått hvorfor dette skjer ved ca 5 % av tilfellene. Dersom det etter behandlingen oppstår hevelse og sterke smerter kan det gis sterke smertestillende midler og penicillin, eller andre antibiotika, for å hemme betennelsen.

Fantomsmerter og ekstra kanaler

Etter rotfyllingsbehandlingen er bløtvevet og nerven i tannen fjernet. Tannen skal da ikke lenger kunne kjenne smerter. Likevel er det noen tilfeller der tannen fortsetter å gjøre vondt etter behandlingen. Det kan da enten være kanaler i tannen som ikke er funnet i første behandlingsseanse.

Vi bruker mikroskop, halogenlys og kraftig forstørelse under rotfyllingsbehandlingen nettopp for å minimere risikoen for slike tilfeller.

Selv ved en vellykket rotfylling er nervecellen som sendte sin utløper opp i tannen ikke fjernet. Nerveceller er som sjøstjerner med lange armer, og det er bare de ytterste delene av «armene» som ligger i rotkanalen. I enkelte tilfeller kan derfor smerter fra en godt rotfyllt tann opptre. Vi vil da undersøke og vurdere hva som eventuelt plager deg.

Pris

Pris på behandlingen vil variere med omfang. Vi vil kunne gi deg et overslag på hvor mye behandlingen vil koste ved første konsultasjon. Dersom komplikasjoner oppstår kan kostnader tilknyttet behandlingen overstige overslaget. De aller fleste rotfyllinger kan utføres uten komplikasjoner og med et godt resultat. Om nødvendig henviser vi deg også til spesialist for videre behandling. Se ellers vår prisliste.

Her finner du oss