Tannbleking

Tannbleking

Bleking av tenner foregår med karbamidperoksyd. Vi tilbyr både hjemmebleking og kontorbleking.

Hjemmebleking og kontorbleking

Ved hjemmebleking lager vi en vakumpresset skinne i plast som du selv bruker i tre timer, enten om dagen eller natten. Blekeperioden er typisk fra noen dager til to uker avhengig av ønsket resultat.

Kontorbleking varer i om lag én time. Vi bruker da blekemiddel med langt høyere konsentrasjon. Effekten av blekelamper er omdiskutert, og det er ikke dokumentert i uavhengige tester at det blå lyset virker. Vi utfører kontorbleking uten blålys.

Virkning av tannbleking

Det er ikke mulig å forutsi endelig resultat av bleking. Resultatet avhenger av tennenes utgangsfarge, eventuelle misdannelser og skader i emaljen samt om tennene har fyllinger eller andre restaureringer.

Resultatet av hjemmeblekingen blir også påvirket av din tannhygiene. Det er viktig med riktig pussing og bruk av tanntråd. Vi forutsetter derfor en undersøkelse av tennene dine før blekingen. Behandling av hull og tannkjøttbetennelse må være gjennomført før bleking.

Varighet

Hvor lenge tennene forblir lysere er avhengig av det du tilfører av fargestoffer samt din egen munn- og tannhygiene. Tennene vil vanligvis forbli lysere i flere år etter en vellykket bleking. Velger du hjemmebleking kan du også gjenta behandlingen ved behov.

Rebleking bør ikke skje uten å ha snakket med tannlegen. Bleking vil i de fleste tilfeller oppleves noe ubehagelig i form av moderat ising, både spontant og provosert. Ising relatert til blekingen kommer av de små oksygenmolekylene som går gjennom tannen. Ubehaget er tilnærmet alltid reversibelt, men dersom du fra tidligere vet at du er svært plaget av følsomme tenner så ha dette i tankene.

Inkorrekt utført tannbleking kan føre til alvorlige skader på tennene og skal ikke utføres av personer som ikke innehar nødvendige fagkunnskap.

Her finner du oss