Min visjon

Min visjon

Vi bor i et rikt land med god tilgang til mat og helsetjenester, blant annet derfor lever befolkningen i Norge lenger enn hva naturen hadde planlagt. En følge av dette er at tennene ikke uten videre varer livet ut. For å beholde munnen sunn og tennene friske i lengst mulig tid er det viktig med daglig renhold, gode kostvaner og profesjonell oppfølging. Tannslitasje, hull i tennene, tannstein og tannkjøttsykdommer, ulykker og andre akutte eller kroniske problemer vil ramme de fleste av oss i løpet av livet. Den uunngåelige forvitringen kan ofte oppdages på et tidligere stadium dersom man går til regelmessig kontroll.

Det er viktig å etablere god kontakt med en tannlege som har langsiktighet som utgangspunkt for behandlingsstrategi og anbefaling. God behandling bygger på en undersøkelse der vi stadfester dine forventninger, våre funn, behandlingsalternativer og langsiktige behandlingsmål.

En ny pasient vil kunne forvente at vi på førstegangsundersøkelse setter av 30 minutter for å gå gjennom egenopfattet funksjonstilfredshet eller misnøye med munn og tenner. Vi ser på ansiktet, munn og tenner for å avdekke normalitet og eventuelle skader eller sykdom. Funnene gir grunnlag for hva som kan eller bør forbedres eller behandles.

Alle pasienter har ulikt behandlingsbehov og derfor vil tiden man benytter til undersøkelse og behandlingsplanlegging kunne variere. Dersom du trenger ekstra tid kan det være behov for ekstra spesialundersøkelser av enkelttenner, spyttmengde og -kvalitet, kjeveleddsundersøkelser, bittvurderinger og annet.

Radiologiavdelingen (røntgen) ved Universitetet i Oslo anbefaler at man i tillegg til klinisk undersøkelse tar røntgenbilder av pasienter som er inne til kontroll. 2 bitewings og panoramabilde (OPG) er vanlige opptak for å kunne danne seg et godt bilde av tilstanden i tennene og omliggende kjeve.

Regelmessig undersøkelse er viktig for å kunne beholde friske tennene livet ut. Hyppighet vil variere fra person til person, og også kunne variere gjennom livet.

Både tannlegen og tannpleieren hos oss har god erfaring med undersøkelser, og du vil kunne kalles inn til en av oss for kontroll. At vi varierer innkallingen gjør at vi begge blir godt kjent med deg som pasient, og to mennesker kan se mer enn et.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen!

oslo-tannlege-icon

Ring 22 11 08 54 for timebestilling

Eller registrer deg under, så vil vi ta kontakt for å sette opp en time.
Her finner du oss