Fyllingsmaterialer

Oslo Tannlege AS bruker en rekke ulike fyllingsmaterialer, alt etter behov og type behandling.

KOMPOSITT

Kompositt er en blanding av porselenspartikler og plast. Det er en tannfarget fylling som ofte kan legges i løpet av ett enkelt besøk. Kompositt egner seg derfor godt til fortannsfyllinger og små eller mellomstore hull i jekslene. Tannfargen velges slik at den er passer pasientens øvrige tenner. Det er viktig med godt renhold av disse fyllingene for å unngå nye hull langs kanten av fyllingen.

PORSELEN

Porselen brukes i fremstillingen av restaureringer der store deler av tannen er ødelagt. Tannlegen må da ta et avtrykk av tannen etter at boringen er gjort. Avtrykket sendes til en tanntekniker som i løpet av en ukes tid produserer den nye tannen. Porselensfyllingen festes med et svært sterkt plastlim.

MIDLERTIDIGE FYLLINGER

Midlertidige fyllinger legges når det er behov for en rask fylling i påvente av ytterligere behandling. Det vanligste midlertidige fyllingsmaterialet er IRM, som er en eugenolholdig sement. Eugenol vil også fjerne tannverk i løpet av kort tid.

AMALGAM

Amalgam var lenge det mest brukte fyllingsmaterialet i Norge, og er det nok sannsynligvis fremdeles på verdensbasis. Amalgam er en blanding av metaller – hovedsaklig sølv – og kvikksølv, og har blitt brukt i behandling av hull i tennene siden midten av 1800-tallet.

Materialet ble for noen år siden forbudt i Norge av miljøhensyn, og svært mange studier er utført for å se om amalgam påvirker folks helse negativt. Ingen av studiene har imidlertid vist at pasienter tar skade av å ha amalgamfyllinger. Utbytting av amalgamfyllinger er derfor ikke anbefalt så lenge det ikke foreligger kjente allergier for amalgam eller om det ikke er noe galt med fyllingen (hull eller brudd).

Ved fjerning av amalgamfyllinger bruker vi rutinemessig en gummiduk (kofferdam) som hindrer at amalgam svelges. Borret vil også vannkjøles og vakumsuget sørger for at amalgamet filtreres og behandles på en miljømessig riktig måte.

RING 22 11 08 54
FOR TIMEBESTILLING

Eller registrer deg under, så vil vi ta kontakt for å sette opp en time.

    BEHANDLINGER

    © 2023 Oslo Tannlege AS
    Utvilket av:
    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram