Rotfylling

Rotfylling (endodontisk behandling) er en metode for å behandle betent eller dødt vev i tannroten. Vi har lang erfaring og moderne utstyr for å utføre rotfyllinger.

PROSESS

Rotfylling innebærer fjerning av betent eller dødt vev i tannroten og erstatning med spesialkonstruerte guttaperkastifter. Målet er å forhindre betennelse i benet rundt tannen.
Vanligvis er en tann skadet enten på grunn av karies, en ulykke eller slitasje. Når skaden er så stor at den har nådd nerven i tannen vil nerven, bindevevet og blodårene i tannen til slutt dø. I en dø tann vil bakterier kolonisere rotkanalene og spre seg til benet rundt tannen. Ubehandlet betennelse kan føre til alvorlige konsekvenser som tannverk eller tannbyll.

BEHANDLING

Rotfyllingsbehandlingen innebærer fjerning av det infiserte vevet i rotkanalene, rengjøring, bruk av bakteriedrepende midler, og deretter tetter vi igjen rotkanalene og bygger opp tannkronen.
Rensingen av rotkanalene krever vanligvis flere besøk. Hvis smertene kommer tilbake etter behandling med bakteriedrepende midler, gjentas rensingen av kanalene. En midlertidig fylling blir plassert for å fjerne å symptomer, og deretter erstattes den med en permanent rotfylling.
Under behandlingen bruker vi mikroskop og luper med kraftig lys og forstørrelse for å sikre nøyaktighet. Røntgenbilder tas og apex-lokator brukes for å bestemme renselengde. En kombinasjon av NaOCL, EDTA og klorhexidinediglukonat desinfiserer den gjenstående tannrota. Laser brukes for å forbedre rensingen og desinfiseringen.
Etter en vellykket rotfylling kan det være litt ømhet, men vanligvis er det ingen betydelige smerter. I sjeldne tilfeller kan det oppstå oppblussing av betennelsen etter behandlingen, og da kan smertestillende medisiner og antibiotika være nødvendig.
Noen ganger kan det oppstå smerter eller ubehag selv etter en vellykket rotfylling. Dette kan skyldes resistente bakterier eller sprekker i rota. Vi tar i bruk mikroskop og annet avansert utstyr for å minimere risikoen.

FØRSTE BESØK

Ved første besøk forsikrer vi oss om at området rundt tannen er bedøvet. Om noen av nervene lever, setter vi også bedøvelse.

For å sikre et rent arbeidsområde bruker tannlegen en gummiduk eller kofferdam. Kofferdammen hindrer at bakterier kommer fra munnhulen og inn i tannen. Den hindrer også at pasienten får kjemikalier eller instrumenter i svelget.

Vi bruker alltid mikroskop med kraftig lys og forstørrelse ved rotbehandlinger. Dette er et avgjørende hjelpemiddel for å kunne gjøre en så god rotfylling som mulig. Mikroskop vil redusere risikoen for misfarging og mislykkede rotfyllinger.

En apekslokator bestemmer rotens lengde, som bestemmes med en nøyaktighet på 0,5 mm.

Vi renser deretter rotkanalene mekanisk (Bio-RaCe) samt med kjemiske løsningsmidler (NaOCL, klorhexidinesprit og EDTA-c). Skyllemidlene er sterkt desinfiserende og smørende for de mekaniske filene vi bruker. Røntgenbilder tas for å kontrollere at kanalene renses riktig.

Erbium-YAG laser med PIPS-system brukes for å aggitere skyllevæsken. Rotkanalene blir så fylt med et midlertidig innlegg (CaOH2), som er svært basisk og har en desinfiserende og bløtvevsoppløsende virkning inne i rotkanalen og en helende virkning utenfor roten.

En midlertidig hvit sement sørger for at tannen blir tett. Etter en uke i til 3 måneder må pasienten tilbake for videre utrensing eller sluttfylling av kanalsystemet.

ANDRE BESØK

Under det andre besøket bores den provisoriske fyllingen ut og byttes med en permanent rotfylling – Guttaperka. Guttaperka er basert på naturgummi og tetter rotkanalen slik at bakterier ikke lenger kan komme ned i rotkanalene, slik at en ny infeksjon ikke kan oppstå.

MEDISINERING

Normalt sett er det ikke vesentlige smerter etter en fullført rotfylling. Behandlingen er likevel å anse som en liten amputasjon, og det er derfor ikke unormalt å føle noe ømhet etter behandlingen.

I sjeldne tilfeller blir det oppblussing av betennelsen etter behandlingen. Det er ikke fullt ut forstått hvorfor dette skjer ved ca 5 % av tilfellene. Dersom det etter behandlingen oppstår hevelse og sterke smerter kan det gis sterke smertestillende midler og penicillin, eller andre antibiotika, for å hemme betennelsen.

FANTOMSMERTER OG EKSTRA KANALER

Etter rotfyllingsbehandlingen er bløtvevet og nerven i tannen fjernet. Tannen skal da ikke lenger kunne kjenne smerter. Likevel er det noen tilfeller der tannen fortsetter å gjøre vondt etter behandlingen. Det kan da enten være kanaler i tannen som ikke er funnet i første behandlingsseanse.

Vi bruker mikroskop, halogenlys og kraftig forstørelse under rotfyllingsbehandlingen nettopp for å minimere risikoen for slike tilfeller.

Selv ved en vellykket rotfylling er nervecellen som sendte sin utløper opp i tannen ikke fjernet. Nerveceller er som sjøstjerner med lange armer, og det er bare de ytterste delene av «armene» som ligger i rotkanalen. I enkelte tilfeller kan derfor smerter fra en godt rotfyllt tann opptre. Vi vil da undersøke og vurdere hva som eventuelt plager deg.

PRIS

Pris på behandlingen vil variere med omfang. Vi vil kunne gi deg et overslag på hvor mye behandlingen vil koste ved første konsultasjon. Dersom komplikasjoner oppstår kan kostnader tilknyttet behandlingen overstige overslaget. De aller fleste rotfyllinger kan utføres uten komplikasjoner og med et godt resultat. Om nødvendig henviser vi deg også til spesialist for videre behandling. Se ellers vår prisliste.

RING 22 11 08 54
FOR TIMEBESTILLING

Eller registrer deg under, så vil vi ta kontakt for å sette opp en time.

    BEHANDLINGER

    © 2023 Oslo Tannlege AS
    Utvilket av:
    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram