Refusjon

Den offentlige tannhelsetjenesten tar seg av behandling av barn og unge frem til de fyller 18 år. Årene man er 19 og 20 får man også støtte til store deler av en eventuell behandling, mens den øvrige voksne befolkningen i Norge selv er ansvarlig for å dekke utgifter i forbindelse med tannbehandling.

Likevel er det en del tilstander og tilfeller som gjennom bestemmelser i folketrygdeloven gir stønad for dekning av utgifter til undersøkelse og behandling. Gjennom undersøkelser og kunnskap om regelverket finner vi ut om pasienten har krav på refusjon for hele eller deler av behandlingen. I følge Helsepersonelloven må tannlegen eller tannpleieren kunne dokumentere vurderingene i pasientjournalen.

Vi har direkte oppgjør med Helfo. Refusjon ordner derfor vi, uten at pasientene trenger å tenke på det. Du betaler i disse tilfellene kun en egenandel.

TILFELLER SOM GIR RETT TIL STØNAD

Liste over tilstander eller tilfeller som gir stønad til dekning av utgifter.

1. Sjelden medisinsk tilstand

2. Leppe-kjeve-ganespalte

3. Svulster i munnhulen, tilgrensede vev eller hoderegionen for    øvrig

4. Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige              medisinske tilstander

5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve

6. Periodontitt

7. Tannutviklingsforstyrrelser

8. Bittanomalier

9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon (tanngnussing og syreskader)

10. Hyposalivasjon (munntørrhet)

11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer

12. Tannskade ved godkjent yrkesskade

13. Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade

14. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne

15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven

RING 22 11 08 54
FOR TIMEBESTILLING

Eller registrer deg under, så vil vi ta kontakt for å sette opp en time.

    BEHANDLINGER

    © 2023 Oslo Tannlege AS
    Utvilket av:
    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram